प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

धौलागिरी अस्पताल

गण्डकी प्रदेश, बागलुङ नेपाल

अन्तरवार्ता सम्वन्धी सुचना

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशद्वारा मिति २०७८/०८/२२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा अस्थायी दरवन्दी अन्तर्गत सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि दरखास्त पेश गरेका देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई सक्कल प्रमाणपत्र सहित तपसिलको मिति, समय र स्थानमा अन्तरवार्ताको लागि उपस्थित हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

१  विज्ञापन न‌   ०८।०७८।७९  पदःस्टाफ नर्स 

मिति २०७८ पौष ६ गते  रोल्न १ देखी १० सम्म विहान ८ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

मिति २०७८ पौष ६ गते  रोल्न ११ देखी २० सम्म विहान ११ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

मिति २०७८ पौष ६ गते  रोल्न २१ देखी ३० सम्म दिनको १ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

मिति २०७८ पौष ६ गते  रोल्न ३१ देखी ३७ सम्म दिनको ३ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

 २  विज्ञापन न‌   ९।०७८।७९  पदःहे अ 

मिति २०७८ पौष ७ गते  रोल्न १ देखी ८ सम्म विहान ८ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

मिति २०७८ पौष ७ गते  रोल्न ९ देखी १५ सम्म विहान ११ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ 

 ३  विज्ञापन न‌   १०।०७८।७९  पदःमेडिकल रेकडर      मिति २०७८ पौष ७ दिउसो १ वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ    

४   विज्ञापन न‌   १५।०७८।७९  पदःफार्मेसि सहायक  मिति २०७८ पौष ८ गते  बिहान ८  वजे धवलागिरि अस्पताल बागलुङ  

  ५   विज्ञापन न‌   १६।०७८।७९  पदःअहेव  मिति २०७८ पौष ८ गते विहान ११ वजे देखि  धवलागिरि अस्पताल बागलुङ  

६  विज्ञापन न‌   १७।०७८।७९  पदःअ न मी   मिति २०७८ पौष ८ गते दिउसो  १ः०० वजे देखि  धवलागिरि अस्पताल बागलुङ  

यस सम्वन्धी थप जानकारीको लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्मर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

 

 

फेसबुकमा जाेडिनुहाेस् :

https://www.lamiapastafresca.it/wp-includes/rtp-live-slot/

https://hightidekinsale.com/wp-includes/sbobet/

https://ardancestudios.com/wp-includes/slot777/

https://rilonfibers.com/

https://www.beritaviralterkini.com/

https://www.aucklandhouseschool.com/

https://www.norwichstarwarsclub.co.uk/